Etusivulle

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä: 26.10.2007
1. Rekisterinpitäjä Zemiit Oy
PL 20, 00601 Helsinki
puhelin 045 -121 8699
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö Timo Vakkilainen
PL 20, 00601 Helsinki
puhelin 045 -121 8699
3. Rekisterin nimi Jalkkis.net/Sporttis.net –palvelun käyttäjä- ja jäsenrekisteri.
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus Rekisterissä ylläpidetään jalkkis.net-palvelun käyttäjäksi rekisteröityneiden henkilöiden yhteystietoja yhteydenpitoa sekä palvelun personointia varten sekä palvelua käyttävien urheiluseurojen ja –joukkueiden jäsenten henkilötietoja näiden toimesta tapahtuvaa urheiluseuran ja –joukkueen hallinnointia varten.
5. Rekisterin tietosisältö Kustakin henkilöstä (pelaajat, vanhemmat, toimitsijat):
- nimi
- syntymäaika (pakollinen vain pelaajilla)
- osoite
- puhelinnumero - sähköpostiosoite (1-2 kpl)

Lisäksi palvelua käyttävä urheiluseura tai -joukkue ylläpitää palvelussa pelaajien lisenssitietoja, pelinumeroita sekä jäsenistön osallistumistietoja. Seurat ja joukkueet tallentavat myös palveluun tiedon siitä, ketkä toimivat erilaisissa toimitisija- ja hallinnointirooleissa.

Palvelun suojaamiseksi ja valvomiseksi on käyttäjillä käyttäjätunnus ja salasana. Sisäänkirjatumisista pidetään tietoa ja yhteydenotoista talletetaan yhteydenottoaika ja mm. IP-osoite, josta yhteys otetaan. Näitä tietoja käytetään vain palvelun valvontaan eikä niitä luovuteta kuin viranomaisille ja teleoperaattorille väärinkäytösten selvittämiseksi.
6. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisterissä on urheiluseuran tai –joukkueen edustajan tai käyttäjien itsensä antamat tiedot.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Rekisterin tietoja voidaan rekisteröityneiden suostumuksella käyttää ja luovuttaa eteenpäin tiedottamis- ja markkinointitarkoituksiin. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet ATK:lle talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus).

Internetissä näkyvät rekisteritiedot on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin ja salasanoin. Tietoja säilytetään valvotussa konesalissa sijaitsevalla palvelimella, johon ainoastaan ylläpitohenkilökunnalla on pääsy.

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO        MALLILOMAKE 25.11.2004   http://www.tietosuoja.fi