Etusivulle

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilösuojalaki (523/99) 10§ ja 24§
Laatimispäivä: 20.1.2022
 
1. Rekisterinpitäjä Zemiit Oy
Helsinki, verkkosivut www.zemiit.com
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Timo Vakkilainen
info@jalkkis.net
3. Rekisterin nimi jalkkis.net/sporttis.net seuran tai yhdistyksen hallinnoinnin rekisteri.
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Rekisterissä ylläpidetään jalkkis.net/sporttis.net palvelun käyttäjäksi rekisteröityneiden henkilöiden yhteystietoja yhteydenpitoa varten sekä palvelua käyttävien seurojen/yhdistysten jäsenten muita henkilötietoja sekä seuran/yhdistyksen hallinnoinnin kannalta tarpeellisia tietoja seuran/yhdistyksen toimesta tapahtuvaa seuran/yhdistyksen hallinnointia varten.
5. Rekisterin tietosisältö Kustakin henkilöstä (pelaajat/urheilijat/jäsenet, vanhemmat, toimihenkilöt):
- nimi
- syntymäaika (pakollinen vain pelaajilla/urheilijoilla/jäsenillä)
- osoite
- matkapuhelinnumero
- sähköpostiosoite (max. 2 kpl)
- palvelun käyttöön liittyvät lokitiedot, joita voidaan käyttää vikatilanteiden selvittämisessä

Lisäksi palvelua käyttävä seura/yhdistys ylläpitää palvelussa pelaajien/urheilijoiden lisenssitietoja, pelinumeroita, tietoja ilmoitttautumisesta ja osallistumisesta tapahtumiin, maksutietoja sekä mahdollisia seuran/yhdistyksen tallentamia seuran/yhdistyksen hallinnoinnissa tarvittavia lisätietoja. Seurat/yhdistyksent tallentavat palveluun myös tiedot henkilön toimihenkilötehtävistä. Jos seuralla/yhdistyksellä on erityinen peruste, esimerkiksi vakuutuksen hankkimenen jäsenelleen, voi se kerätä ja käsitellä myös henkilötunnuksia.
6. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisteröidyn itsensä tai tämän huoltajan antamat tai seuran/yhdistyksen edustajan tallentamat tiedot.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto Rekisterinpitäjänä toimiva Zemiit Oy ei luovuta palvelun tietoja edelleen. Omien jäsenistönsä osalta rekisterinpitäjänä toimiva palvelua käyttävä seura/yhdistys saattaa luovuttaa Zemiit Oy:stä riippumatta tietoja seuran/yhdistyksen hallinnointiin liittyen.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Kts. edellinen kohta.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet Manuaalista aineistoa ei ole.

Palvelun tarvitsemat palvelimet sijaitsevat Suomessa lukitussa ja valvotussa konesalitilassa. Palvelun käyttö edellyttää käyttäjän rekisteröitymistä ja henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.

Palvelua käyttävä seura/yhdistys voi antaa käyttäjätunnuksen jäsenrekisterissään olevalle henkilölle. Samoin ne huolehtivat erilaisten käyttöoikeuksein antamisesta henkilöille, joilla on siihen seurassa/yhdistyksessä olevan roolin tai tehtävien vuoksi tarve.
10. Tarkastusoikeus Käyttäjätunnuksen omaavalla henkilöllä on mahdollisuus tarkistaa itseään ja alaikäisiä perheenjäseniään koskevat tiedot ja ylläpitää omia yhteystietojaan. Tiedot voi myös tarkistaa ottamalla ensijaisesti yhteyttä sen palvelua käyttävän seuran/yhdistyksen edustajaan, jonka jäsenrekisterissä henkilö on. Jos tämän seuran yhteyshenkilön tietoja ei ole saatavilla, voi pyynnön lähettää tämän selosteen kohdassa 2 mainittuun sähköpostiosoitteeseen
11. Oikeus vaatia tietojen korjaamista Kts. edellinen kohta.
12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet Henkilö voi kieltää palvelua käyttävän seuran/yhdistyksen lähettämästä hänelle sähköisiä markkinointiviestejä joko tekemällä kiellon ilmoittautuessaan seuran/yhdistyksen jäsenrekisteriin tai tekemällä kiellon vastaanottamaansa markkinointiviestiin lisätyn linkin avulla tai pyytämällä seuran/yhdistyksen edustajaa lisäämän kiellon palvelussa hänen puolestaan. Jos henkilöllä on käyttäjätunnus palveluun, hän voi lisätä tai poistaa kiellon itse.

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO MALLILOMAKE http://www.tietosuoja.fi

Zemiit Oy Copyright © 2006 - 2024
v4.5 15.2.2024